top of page

After school activities

Public·2 members
Jaxon Reed
Jaxon Reed

Stabicad Gratis 1226 3.5 Silent Het is mogelijk de client installatie van StabiCAD uit te voeren zonder dialoogvensters. Met onderstaande parameters is de *.msi van StabiCAD aan te passen. Parameter "\clientinstallation\setupcomponents\stabicad 8.msi" Omschrijving geef je de msi op waarmee geïnstalleerd worden /i installeren en niet repareren of verwijde ADDLOCAL=ClientInstallation INSTALLDIR="\stabicad 8-NL" /qn /log "%APPDATA%\Stabiplan\Log\StabiCAD8ClientShortCu ts.log" geef je aan welke component geïnstalle wordt. In dit geval alleen de shortcuts. geef je aan waar de StabiCAD 8 netwer installatie op het netwerk staat. (dus ee mapping of een unc path) geef je aan dat silent geïnstalleerd word geef je aan dat de log op een bepaalde gezet moet worden. Deze 2 zijn optione Hier een voorbeeld commando van een silent installatie: msiexec.exe /i \\server\share$\map\stabicad 8-NL\SetupComponents\StabiCAD 8 Client.msi" INSTALLDIR="\\server\share$\map\StabiCAD 8-NL" ALLUSERS=1 /qn /log %APPDATA%\Stabiplan\Log\StabiCAD8ClientShortCuts.log Installatie van StabiCAD 24
stabicad gratis 12Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010 In dit document vindt u een stappenplan voor het installeren en het gebruik van SQL Express. SQL Express is de gratis (light)versie


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page